DXC Technology Co (DXC)

Wskaźniki zadłużenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,20 0,20 0,33 0,18
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,53 0,45 0,47 0,64 0,32
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,12 0,80 0,87 1,81 0,48
Wskaźnik dźwigni finansowej 4,53 3,99 4,43 5,43 2,59

Wskaźniki pokrycia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,46 3,29 -1,49 3,14 9,13