DXC Technology Co (DXC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000 1 751 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000
Marża zysku netto 4,41% -0,84% -27,43% 6,06% 7,13%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $718 000K ÷ $16 265 000K
= 4,41%


Analiza porównawcza

2022