DXC Technology Co (DXC)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -568 000 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Marża zysku netto -3,94% 4,41% -0,84% -27,43% 6,06%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-568 000K ÷ $14 430 000K
= -3,94%


Analiza porównawcza

2023