DXC Technology Co (DXC)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Należności w tys. USD 3 441 000 3 854 000 4 156 000 4 392 000 5 181 000
Rotacja należności 4,19 4,22 4,27 4,46 4,01

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $14 430 000K ÷ $3 441 000K
= 4,19


Analiza porównawcza

2023