DXC Technology Co (DXC)

ROE

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -568 000 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000
Kapitał własny w tys. USD 3 497 000 5 052 000 4 973 000 4 785 000 11 402 000
ROE -16,24% 14,21% -3,00% -112,20% 11,02%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-568 000K ÷ $3 497 000K
= -16,24%


Analiza porównawcza

2023