DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 124 000 7 446 000 8 208 000 8 987 000 9 066 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 187 000 6 853 000 8 150 000 7 895 000 9 453 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,18 1,09 1,01 1,14 0,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 124 000K ÷ $5 187 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2023