DXC Technology Co (DXC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Aktywa razem w tys. USD 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000
Rotacja aktywów razem 0,91 0,81 0,80 0,75 0,70

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 430 000K ÷ $15 845 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2023