DXC Technology Co (DXC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000
Aktywa razem w tys. USD 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000
Rotacja aktywów razem 0,81 0,80 0,75 0,70 0,72

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $16 265 000K ÷ $20 139 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022