DXC Technology Co (DXC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 582 000 3 643 000 4 676 000 5 807 000 6 612 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000 24 556 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,02% 20,55% 23,89% 27,98% 26,93%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 582 000K ÷ $16 265 000K
= 22,02%


Analiza porównawcza

2022