DXC Technology Co (DXC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 184 000 3 582 000 3 643 000 4 676 000 5 807 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 22,07% 22,02% 20,55% 23,89% 27,98%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 184 000K ÷ $14 430 000K
= 22,07%


Analiza porównawcza

2023