DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 858 000 2 672 000 2 968 000 3 679 000 2 899 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 820 000 885 000 924 000 916 000 986 000
Należności w tys. USD 3 441 000 3 854 000 4 156 000 4 392 000 5 181 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 187 000 6 853 000 8 150 000 7 895 000 9 453 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,08 0,99 1,14 0,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 858 000K + $820 000K + $3 441 000K) ÷ $5 187 000K
= 1,18


Analiza porównawcza

2023