DXC Technology Co (DXC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 672 000 2 968 000 3 679 000 2 899 000 2 648 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 885 000 924 000 916 000 986 000 1 056 000
Należności w tys. USD 3 854 000 4 156 000 4 392 000 5 181 000 5 913 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 853 000 8 150 000 7 895 000 9 453 000 9 852 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 0,99 1,14 0,96 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 672 000K + $885 000K + $3 854 000K) ÷ $6 853 000K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022