DXC Technology Co (DXC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 430 000 16 265 000 17 729 000 19 577 000 20 753 000
Working capital w tys. USD 937 000 593 000 58 000 1 092 000 -387 000
Rotacja kapitału pracującego 15,40 27,43 305,67 17,93

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $14 430 000K ÷ $937 000K
= 15,40


Analiza porównawcza

2023