DXC Technology Co (DXC)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD -568 000 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000
Aktywa razem w tys. USD 15 845 000 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000
ROA -3,58% 3,57% -0,68% -20,65% 4,25%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-568 000K ÷ $15 845 000K
= -3,58%


Analiza porównawcza

2023