DXC Technology Co (DXC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 718 000 -149 000 -5 369 000 1 257 000 1 751 000
Aktywa razem w tys. USD 20 139 000 22 038 000 26 006 000 29 574 000 33 921 000
ROA 3,57% -0,68% -20,65% 4,25% 5,16%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $718 000K ÷ $20 139 000K
= 3,57%


Analiza porównawcza

2022