Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 32 310 178 892 54 980 41 887 0
Kapitał własny w tys. USD 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,04 0,11 0,07 0,05 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $32 310K ÷ $831 527K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022