Photronics, Inc. (PLAB)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 294 213 334 088 134 654 120 841 131 503
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Marża zysku ze sprzedaży brutto 35,68% 25,17% 22,09% 21,94% 24,57%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $294 213K ÷ $824 549K
= 35,68%


Analiza porównawcza

2022