Photronics, Inc. (PLAB)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 34,93 40,60 44,00 40,89 26,38
Cykl należności dni 87,71 95,93 80,50 89,12 82,18
Cykl zobowiązań dni 54,76 59,91 57,92 77,60 80,59
Cykl konwersji gotówki dni 67,88 76,61 66,59 52,42 27,97

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 34,93 + 87,71 – 54,76
= 67,88


Analiza porównawcza

2022