Photronics, Inc. (PLAB)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 211 883 182 058 63 928 52 121 65 627
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Marża zysku operacyjnego 25,70% 13,71% 10,49% 9,47% 12,26%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $211 883K ÷ $824 549K
= 25,70%


Analiza porównawcza

2022