Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Aktywa razem w tys. USD 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010
Rotacja aktywów razem 0,63 0,51 0,51 0,49 0,48

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $824 549K ÷ $1 315 830K
= 0,63


Analiza porównawcza

2022