Photronics, Inc. (PLAB)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 118 786 110 898 33 820 29 793 42 055
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Marża zysku netto 14,41% 8,35% 5,55% 5,41% 7,86%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $118 786K ÷ $824 549K
= 14,41%


Analiza porównawcza

2022