Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Working capital w tys. USD 450 855 748 934 357 200 275 573 311 655
Rotacja kapitału pracującego 1,83 1,77 1,71 2,00 1,72

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $824 549K ÷ $450 855K
= 1,83


Analiza porównawcza

2022