Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów 10,45 8,99 8,29 8,93 13,84
Rotacja należności 4,16 3,80 4,53 4,10 4,44
Rotacja zobowiązań 6,67 6,09 6,30 4,70 4,53
Rotacja kapitału pracującego 1,83 1,77 1,71 2,00 1,72

Średnia liczba dni

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 34,93 40,60 44,00 40,89 26,38
Cykl należności dni 87,71 95,93 80,50 89,12 82,18
Cykl zobowiązań dni 54,76 59,91 57,92 77,60 80,59

Długoterminowe

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 1,28 0,95 0,97 0,87 0,94
Rotacja aktywów razem 0,63 0,51 0,51 0,49 0,48