Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 35,68% 25,17% 22,09% 21,94% 24,57%
Marża zysku operacyjnego 25,70% 13,71% 10,49% 9,47% 12,26%
Marża zysku brutto 28,99% 15,37% 10,10% 9,21% 12,81%
Marża zysku netto 14,41% 8,35% 5,55% 5,41% 7,86%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Operacyjny ROA 16,10% 7,03% 5,38% 4,66% 5,91%
ROA 9,03% 4,28% 2,85% 2,66% 3,79%
Zwrot z kapitału całkowitego 24,53% 9,97% 7,43% 6,42% 8,64%
ROE 14,29% 6,73% 4,20% 3,87% 5,54%