Photronics, Inc. (PLAB)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 211 883 182 058 63 928 52 121 65 627
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 32 310 178 892 54 980 41 887 0
Kapitał własny w tys. USD 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671
Zwrot z kapitału całkowitego 24,53% 9,97% 7,43% 6,42% 8,64%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $211 883K ÷ ($32 310K + $831 527K)
= 24,53%


Analiza porównawcza

2022