Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa razem w tys. USD 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010
Kapitał własny w tys. USD 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,58 1,57 1,48 1,45 1,46

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 315 830K ÷ $831 527K
= 1,58


Analiza porównawcza

2022