Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Należności w tys. USD 198 147 348 894 134 470 134 454 120 515
Rotacja należności 4,16 3,80 4,53 4,10 4,44

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $824 549K ÷ $198 147K
= 4,16


Analiza porównawcza

2022