Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 530 336 993 434 475 037 429 819 403 773
Zobowiązania handlowe w tys. USD 79 566 163 068 75 378 91 379 89 149
Rotacja zobowiązań 6,67 6,09 6,30 4,70 4,53

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $530 336K ÷ $79 566K
= 6,67


Analiza porównawcza

2022