Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 32 310 178 892 54 980 41 887 0
Aktywa razem w tys. USD 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,07 0,05 0,04 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $32 310K ÷ $1 315 830K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022