Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 32 310 178 892 54 980 41 887 0
Kapitał własny w tys. USD 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,04 0,10 0,06 0,05 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $32 310K ÷ ($32 310K + $831 527K)
= 0,04


Analiza porównawcza

2022