Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 530 336 993 434 475 037 429 819 403 773
Zapasy w tys. USD 50 753 110 498 57 269 48 155 29 180
Rotacja zapasów 10,45 8,99 8,29 8,93 13,84

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $530 336K ÷ $50 753K
= 10,45


Analiza porównawcza

2022