Photronics, Inc. (PLAB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 253 050 211 883 91 029 63 928 52 121
Aktywa razem w tys. USD 1 526 220 1 315 830 1 294 200 1 188 180 1 118 660
Operacyjny ROA 16,58% 16,10% 7,03% 5,38% 4,66%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $253 050K ÷ $1 526 220K
= 16,58%


Analiza porównawcza

2023