Photronics, Inc. (PLAB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 211 883 182 058 63 928 52 121 65 627
Aktywa razem w tys. USD 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010
Operacyjny ROA 16,10% 7,03% 5,38% 4,66% 5,91%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $211 883K ÷ $1 315 830K
= 16,10%


Analiza porównawcza

2022