Photronics, Inc. (PLAB)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk brutto w tys. USD 239 033 204 012 61 601 50 701 68 571
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Marża zysku brutto 28,99% 15,37% 10,10% 9,21% 12,81%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $239 033K ÷ $824 549K
= 28,99%


Analiza porównawcza

2022