Photronics, Inc. (PLAB)

ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 118 786 110 898 33 820 29 793 42 055
Aktywa razem w tys. USD 1 315 830 2 588 400 1 188 180 1 118 660 1 110 010
ROA 9,03% 4,28% 2,85% 2,66% 3,79%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $118 786K ÷ $1 315 830K
= 9,03%


Analiza porównawcza

2022