Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 211 883 182 058 63 928 52 121 65 627
Koszty odsetek netto w tys. USD 1 857 3 370 2 367 1 425 2 262
Wskaźnik pokrycia odsetek 114,10 54,02 27,01 36,58 29,01

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $211 883K ÷ $1 857K
= 114,10


Analiza porównawcza

2022