Photronics, Inc. (PLAB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 118 786 110 898 33 820 29 793 42 055
Kapitał własny w tys. USD 831 527 1 647 380 804 962 769 892 759 671
ROE 14,29% 6,73% 4,20% 3,87% 5,54%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $118 786K ÷ $831 527K
= 14,29%


Analiza porównawcza

2022