Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 358 500 553 340 278 665 206 530 329 277
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 252 88 500 29 735 38 388 23 759
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 193 797 352 296 142 939 151 954 191 076
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,04 1,82 2,16 1,61 1,85

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($358 500K + $37 252K) ÷ $193 797K
= 2,04


Analiza porównawcza

2022