Photronics, Inc. (PLAB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 644 652 1 101 230 500 139 427 527 502 731
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 193 797 352 296 142 939 151 954 191 076
Wskaźnik płynności bieżącej 3,33 3,13 3,50 2,81 2,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $644 652K ÷ $193 797K
= 3,33


Analiza porównawcza

2022