Photronics, Inc. (PLAB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 824 549 1 327 520 609 691 550 660 535 276
Property, plant and equipment w tys. USD 643 873 1 393 110 631 475 632 441 571 781
Rotacja aktywów trwałych 1,28 0,95 0,97 0,87 0,94

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $824 549K ÷ $643 873K
= 1,28


Analiza porównawcza

2022