TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Rotacja zapasów 6,45 7,44 7,48 6,88 4,47 7,55 8,38 8,56
Rotacja należności 6,09 8,54 7,56 5,87 3,35 9,40 9,04 9,21
Rotacja zobowiązań 4,18 5,29 5,04 4,45 2,47 6,72 6,43 7,03
Rotacja kapitału pracującego 15,31 19,57 17,33 15,44 9,03 4,18 8,31 8,59

Średnia liczba dni

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Cykl zapasów dni 56,62 49,05 48,83 53,03 81,57 48,33 43,53 42,62
Cykl należności dni 59,95 42,75 48,28 62,15 108,86 38,84 40,39 39,62
Cykl zobowiązań dni 87,37 68,98 72,49 82,02 147,78 54,33 56,80 51,94

Długoterminowe

2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
Rotacja aktywów trwałych 148,06 187,53 160,66 134,39 65,39 153,76 159,46 156,22
Rotacja aktywów razem 2,10 2,66 2,39 2,01 1,14 2,23 3,02 3,15