TD Synnex Corp (SNX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 900 200 1 889 530 2 847 600 2 897 920 1 927 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Marża zysku ze sprzedaży brutto 6,26% 5,98% 11,54% 12,20% 9,61%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 900 200K ÷ $62 343 800K
= 6,26%


Analiza porównawcza

2022