TD Synnex Corp (SNX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 779 070 2 847 600 2 897 920 1 927 700 1 550 940
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800 17 045 700
Marża zysku ze sprzedaży brutto 5,98% 11,54% 12,20% 9,61% 9,10%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 779 070K ÷ $63 228 300K
= 5,98%


Analiza porównawcza

2021