TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 31 614 200 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Working capital w tys. USD 4 072 200 3 500 600 3 139 040 2 845 870 2 205 310
Rotacja kapitału pracującego 15,31 9,03 7,86 8,35 9,09

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $62 343 800K ÷ $4 072 200K
= 15,31


Analiza porównawcza

2022