TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800 17 045 700
Working capital w tys. USD 7 001 400 3 139 040 2 845 870 2 205 310 1 698 570
Rotacja kapitału pracującego 9,03 7,86 8,35 9,09 10,04

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $63 228 300K ÷ $7 001 400K
= 9,03


Analiza porównawcza

2021