TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 099 190 3 835 660 3 955 180 2 608 060 2 718 270
Aktywa razem w tys. USD 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,11 0,13 0,14 0,19 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 099 190K ÷ $29 412 800K
= 0,11


Analiza porównawcza

2023