TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 835 660 7 910 350 2 608 060 2 718 270 2 622 780
Aktywa razem w tys. USD 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,13 0,14 0,19 0,23 0,23

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 835 660K ÷ $29 734 000K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022