TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 033 780 522 604 993 973 1 564 670 225 529
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 642 238 671 507 668 261 362 808 385 024
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 738 800 16 428 700 14 233 500 5 630 090 4 607 120
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,07 0,12 0,34 0,13

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 033 780K + $642 238K) ÷ $16 738 800K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023