TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 522 604 1 987 950 1 564 670 225 529 457 275
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 671 507 1 336 520 362 808 385 024 261 536
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 428 700 28 466 900 5 630 090 4 607 120 4 894 440
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,12 0,34 0,13 0,15

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($522 604K + $671 507K) ÷ $16 428 700K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022