TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(30 lis 2023)
2023/Q3
(31 sie 2023)
2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 033 780 1 250 870 852 079 539 285 522 604 350 810 521 514 510 207
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 642 238 741 052 711 563 721 338 671 507 720 298 695 502 720 383
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 738 800 15 532 000 14 413 000 15 790 600 16 428 700 15 930 900 14 659 700 15 207 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,10 0,13 0,11 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 033 780K + $642 238K) ÷ $16 738 800K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023/Q4