TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 084 400 20 500 900 17 734 100 8 769 130 7 452 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 738 800 16 428 700 14 233 500 5 630 090 4 607 120
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 1,25 1,25 1,56 1,62

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 084 400K ÷ $16 738 800K
= 1,20


Analiza porównawcza

2023