TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 20 500 900 35 468 300 8 769 130 7 452 990 7 099 750
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 16 428 700 28 466 900 5 630 090 4 607 120 4 894 440
Wskaźnik płynności bieżącej 1,25 1,25 1,56 1,62 1,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $20 500 900K ÷ $16 428 700K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022