TD Synnex Corp (SNX)

ROA

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk netto w tys. USD 651 306 790 138 523 277 496 120 297 863
Aktywa razem w tys. USD 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400
ROA 2,19% 1,43% 3,89% 4,24% 2,59%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $651 306K ÷ $29 734 000K
= 2,19%


Analiza porównawcza

2022