TD Synnex Corp (SNX)

ROA

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Zysk netto w tys. USD 626 911 651 306 395 069 523 277 496 120
Aktywa razem w tys. USD 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000
ROA 2,13% 2,19% 1,43% 3,89% 4,24%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $626 911K ÷ $29 412 800K
= 2,13%


Analiza porównawcza

2023