TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 835 660 7 910 350 2 608 060 2 718 270 2 622 780
Kapitał własny w tys. USD 8 025 510 15 812 000 4 338 860 3 788 450 3 432 070
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,48 0,50 0,60 0,72 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 835 660K ÷ $8 025 510K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022