TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 099 190 3 835 660 3 955 180 2 608 060 2 718 270
Kapitał własny w tys. USD 8 183 180 8 025 510 7 905 980 4 338 860 3 788 450
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,38 0,48 0,50 0,60 0,72

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 099 190K ÷ $8 183 180K
= 0,38


Analiza porównawcza

2023