TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 53 598 600 58 443 600 29 724 600 21 828 000 20 859 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 13 347 300 13 989 000 12 034 900 3 891 820 3 149 440
Rotacja zobowiązań 4,02 4,18 2,47 5,61 6,62

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $53 598 600K ÷ $13 347 300K
= 4,02


Analiza porównawcza

2023