TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 58 443 600 59 449 300 21 828 000 20 859 400 18 126 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 13 989 000 24 069 900 3 891 820 3 149 440 3 025 200
Rotacja zobowiązań 4,18 2,47 5,61 6,62 5,99

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $58 443 600K ÷ $13 989 000K
= 4,18


Analiza porównawcza

2022