TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(31 maj 2023)
2023/Q1
(28 lut 2023)
2022/Q4
(30 lis 2022)
2022/Q3
(31 sie 2022)
2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 56 848 800 58 064 100 58 443 600 57 923 500 48 377 840 39 591 490 29 724 600 21 647 130
Zobowiązania handlowe w tys. USD 12 134 900 12 997 700 13 989 000 13 719 000 12 521 100 12 193 300 12 034 900 3 222 280
Rotacja zobowiązań 4,68 4,47 4,18 4,22 3,86 3,25 2,47 6,72

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $56 848 800K ÷ $12 134 900K
= 4,68


Analiza porównawcza

2023/Q2