TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q2
(31 maj 2022)
2022/Q1
(28 lut 2022)
2021/Q4
(30 lis 2021)
2021/Q3
(31 sie 2021)
2021/Q2
(31 maj 2021)
2021/Q1
(28 lut 2021)
2020/Q4
(30 lis 2020)
2020/Q3
(31 sie 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 63 045 940 54 259 590 59 449 300 21 647 130 22 509 380 21 896 560 21 828 000 21 024 120
Zobowiązania handlowe w tys. USD 12 521 100 12 193 300 24 069 900 3 222 280 3 503 040 3 116 100 3 891 820 3 655 220
Rotacja zobowiązań 5,04 4,45 2,47 6,72 6,43 7,03 5,61 5,75

2022/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $63 045 940K ÷ $12 521 100K
= 5,04


Analiza porównawcza

2022/Q2