TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 53 598 600 58 443 600 29 724 600 21 828 000 20 859 400
Zapasy w tys. USD 7 146 270 9 066 620 6 642 920 2 684 530 2 547 220
Rotacja zapasów 7,50 6,45 4,47 8,13 8,19

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $53 598 600K ÷ $7 146 270K
= 7,50


Analiza porównawcza

2023