TD Synnex Corp (SNX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 58 443 600 59 449 300 21 828 000 20 859 400 18 126 100
Zapasy w tys. USD 9 066 620 13 285 800 2 684 530 2 547 220 2 518 320
Rotacja zapasów 6,45 4,47 8,13 8,19 7,20

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $58 443 600K ÷ $9 066 620K
= 6,45


Analiza porównawcza

2022