TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Aktywa razem w tys. USD 29 734 000 55 332 800 13 468 600 11 698 000 11 480 400
Kapitał własny w tys. USD 8 025 510 15 812 000 4 338 860 3 788 450 3 432 070
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,70 3,50 3,10 3,09 3,35

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $29 734 000K ÷ $8 025 510K
= 3,70


Analiza porównawcza

2022