TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Aktywa razem w tys. USD 29 412 800 29 734 000 27 666 400 13 468 600 11 698 000
Kapitał własny w tys. USD 8 183 180 8 025 510 7 905 980 4 338 860 3 788 450
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,59 3,70 3,50 3,10 3,09

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $29 412 800K ÷ $8 183 180K
= 3,59


Analiza porównawcza

2023