TD Synnex Corp (SNX)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Zysk brutto w tys. USD 827 129 932 970 704 043 677 704 457 376
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 343 800 63 228 300 24 675 600 23 757 300 20 053 800
Marża zysku brutto 1,33% 1,48% 2,85% 2,85% 2,28%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $827 129K ÷ $62 343 800K
= 1,33%


Analiza porównawcza

2022