TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
2017
(30 lis 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 910 350 2 608 060 2 718 270 2 622 780 1 136 090
Kapitał własny w tys. USD 15 812 000 4 338 860 3 788 450 3 432 070 2 283 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,33 0,38 0,42 0,43 0,33

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 910 350K ÷ ($7 910 350K + $15 812 000K)
= 0,33


Analiza porównawcza

2021