TD Synnex Corp (SNX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
2018
(30 lis 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 835 660 3 955 180 2 608 060 2 718 270 2 622 780
Kapitał własny w tys. USD 8 025 510 7 905 980 4 338 860 3 788 450 3 432 070
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,32 0,33 0,38 0,42 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $3 835 660K ÷ ($3 835 660K + $8 025 510K)
= 0,32


Analiza porównawcza

2022