TD Synnex Corp (SNX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 lis 2023)
2022
(30 lis 2022)
2021
(30 lis 2021)
2020
(30 lis 2020)
2019
(30 lis 2019)
Cykl zapasów dni 48,67 56,62 81,57 44,89 44,57
Cykl należności dni 71,42 59,95 108,86 61,49 65,99
Cykl zobowiązań dni 90,89 87,37 147,78 65,08 55,11
Cykl konwersji gotówki dni 29,19 29,21 42,65 41,30 55,45

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 48,67 + 71,42 – 90,89
= 29,19


Analiza porównawcza

2023